Rejestr patronów Izby Komorniczej we Wrocławiu zamieszczony zgodnie z §6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Kornelia Piasek
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysław Kapera
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Sylwia Cupał
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Joanna Żółtańska-Czyleko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Bułka
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Łukasz Snacki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Agata Krasiczyńska-Knuter
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Paweł Czaplicki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Kaczan
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Roman Romanowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Witold Siciński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Giżewski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Anna Tomków-Bąk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury