Rejestry i ewidencje

Izba komornicza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych prowadzi poniższe rejestry [poniżej wyciąg z przepisów]:

Art. 212.

1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

[…]

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;