PRZEWODNICZĄCA RADY IZBY KOMORNICZEJ


MONIKA JANUS

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY KOMORNICZEJ


JACEK WIESIOŁEK

CZŁONKOWIE RADY


ALEKSANDRA STRUZIK

KONRAD BUKSA

BARTOSZ CISZAK

PIOTR WITOS

MICHAŁ KINASTOWSKI

JAKUB KRASOWSKI

KAMIL KACZYŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca Komisji
ANNA KUŹMICKA-DUDEK

Członkowie
RADOSŁAW BAGIŃSKI
BARTOSZ IWANOWSKI
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
ARTUR KARAMON

KOMORNICY WIZYTATORZY

MAŁGORZATA NOWICKA
KAROL KUŁAKOWSKI
DAMIAN KUCZA
JAN HERÓD
JAKUB KRASOWSKI
ALEKSANDER SUSZYCKI
ZBIGNIEW OBRZUD
ARKADIUSZ NITSCHKE
HENRYK KUPIS
BOŻENA TARNOWSKA
GABRIELA MORAWIEC
PIOTR PEŁKA
JACEK WIESIOŁEK
TOMASZ CHYNEK
REMIGIUSZ JUSZKO
GRZEGORZ SZYMCZYK
PIOTR WITOS
PIOTR URBANIAK
ALICJA URYASZ-POLACZYK
KAROL CHROSTEK
ŁUKASZ ROGOSZ
PRZEMYSŁAW KAPERA
MACIEJ MAJCHRZAK