PRZEWODNICZĄCA RADY IZBY KOMORNICZEJ


MONIKA JANUS

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY KOMORNICZEJ


STANISŁAW PRUS

CZŁONKOWIE RADY


GABRIELA MORAWIEC

ALEKSANDRA STRUZIK

BARTOSZ CISZAK

JAKUB KRASOWSKI

JAN HERÓD

JACEK WIESIOŁEK

RAFAŁ KOWALCZYK

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca Komisji
ANNA KUŹMICKA-DUDEK

Członkowie
RADOSŁAW BAGIŃSKI
BARTOSZ IWANOWSKI
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
ARTUR KARAMON

KOMORNICY WIZYTATORZY

MAŁGORZATA NOWICKA
KAROL KUŁAKOWSKI
DAMIAN KUCZA
JAN HERÓD
JAKUB KRASOWSKI
ALEKSANDER SUSZYCKI
ZBIGNIEW OBRZUD
ARKADIUSZ NITSCHKE
HENRYK KUPIS
BOŻENA TARNOWSKA
GABRIELA MORAWIEC
PIOTR PEŁKA
JACEK WIESIOŁEK
TOMASZ CHYNEK
REMIGIUSZ JUSZKO
GRZEGORZ SZYMCZYK
PIOTR WITOS
PIOTR URBANIAK
ALICJA URYASZ-POLACZYK