KOMORNICY I ASESORZY KOMORNICZY
IZBY KOMORNICZEJ WE WROCŁAWIU


Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu
w związku ze zwołanym na dzień 09.03.2020 r. Walnym Zgromadzenie Izby Komorniczej we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zagrożeniem KORONAWIRUSEM COVID-19.

Z informacji uzyskanych w dniu 05.03.2020 o godz. 14.30 ze Sztabu Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego oraz Sanepidu wynika, iż nie są rekomendowane działania mające na celu odwołanie imprez masowych oraz podobnym.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada potwierdza termin i miejsce zwołania Walnego Zgromadzenia Izby Komorniczej we Wrocław.

W przypadku zmiany decyzji, stosowna informacje zostanie opublikowana na stronie internetowej Izby Komorniczej we Wrocławiu http://izba.wroclawska.komornik.pl/