Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 2 lutego 2020 roku
odszedł nasz Kolega

Ryszard Piecuch

emerytowany
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzegu

Rodzinie i Bliskim

składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Rada i Komornicy Sądowi Izby Wrocławskiej