Uchwała nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 06 września 2016 r. ze zm.

Załączniki:
Kodeks Etyki Zawodowej Komornika