Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu niniejszym publikuje harmonogramu zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych I i II roku aplikacji na rok 2022 zatwierdzony przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie w dniu 09 listopada 2021 roku Uchwałą nr 2644/VII.

Harmonogram zajęć dla aplikantów I roku na 2022 r.

Harmonogram zajęć dla aplikantów II roku na 2022 r.