Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu niniejszym publikuje harmonogramu zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych I i II roku aplikacji na rok 2021 zatwierdzony przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie w dniu 15 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 2532/VII.

harmonogram I

harmonogram II rok