Author Archives: Izba Wrocławska

Zajęcia dla aplikantów komorniczych w terminie 03-04 kwietnia 2020r. – Odwołane

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu informuje, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia dla aplikantów komorniczych zaplanowane na dni 03-04 kwietnia 2020 r. we Wrocławiu zostają odwołane.

Termin ich przeprowadzenia zostanie przekazany niezwłocznie po jego ustaleniu.

Ograniczony zakres funkcjonowania kancelarii komorniczych

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż kancelarie komornicze do odwołania będą działały w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowania.

Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy, albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia na stronach internetowych poszczególnych kancelarii.

Czasowe zaprzestanie obsługi interesantów Izby Komorniczej we Wrocławiu

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu w związku z pandemią wirusa SARS-Co V-2 zawiadamia, iż podjęła decyzję o czasowym zaprzestaniu obsługi interesantów Izby Komorniczej we Wrocławiu, ograniczając kontakt z biurem do telefonicznego, korespondencyjnego oraz elektronicznego (poczta e-mail).

Powyższe podyktowane jest realnym zagrożeniem zdrowia samych interesantów oraz pracowników biura Izby Komorniczej we Wrocławiu.

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław
+48 71 338-51-44
izba.wroclawska@komornik.pl

Ponadto informujemy, iż w najbliższym czasie mogą również wystąpić ograniczenia w obsłudze interesantów w kancelariach komorniczych na terenie apelacji wrocławskiej.

Zmiana terminu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Szanowni Państwo,

w związali z rekomendacją wstrzymania imprez masowych spowodowaną niebezpieczeństwem pandemii koronawirusa, uprzejmie informuję, iż planowana w dniu 20.03.2020 roku we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim WPAiE Konferencja „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego” została przełożona na 9.10.2020 roku.

Z wyrazami szacunku
Monika Janus
Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu

Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej – Koronawirus

KOMORNICY I ASESORZY KOMORNICZY
IZBY KOMORNICZEJ WE WROCŁAWIU


Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu
w związku ze zwołanym na dzień 09.03.2020 r. Walnym Zgromadzenie Izby Komorniczej we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zagrożeniem KORONAWIRUSEM COVID-19.

Z informacji uzyskanych w dniu 05.03.2020 o godz. 14.30 ze Sztabu Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego oraz Sanepidu wynika, iż nie są rekomendowane działania mające na celu odwołanie imprez masowych oraz podobnym.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada potwierdza termin i miejsce zwołania Walnego Zgromadzenia Izby Komorniczej we Wrocław.

W przypadku zmiany decyzji, stosowna informacje zostanie opublikowana na stronie internetowej Izby Komorniczej we Wrocławiu http://izba.wroclawska.komornik.pl/

Oferty pracy

Przejrzyj oferty 🠊

Logowanie