Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu niniejszym publikuje harmonogramu zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych I i II roku aplikacji na rok 2020 zatwierdzony przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie w dniu 12 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 2256/VI.

Harmonogram Aplikacji 2020